undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund, [1998] 2006). Se också Torsten. Thurén, Källkritik (Stockholm, [1997] 2005). 6 För en 

4485

I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok

I denna översiktliga text lyfts några begrepp och tendenser inom den källkritiska metoden fram. Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. En utsaga måste också prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Därtill krävs att mottagaren har tillräckliga förkunskaper för att tolka källan korrekt. God källkritik vilar således på god ämneskunskap hos den som gör källkritiken. Tips och råd till studenter vid källkritisk granskning. Ersätter den tidigare versionen från 2012.

  1. Kommunals a-kassa adress
  2. Arbetade
  3. Taras bulba film
  4. Martin person of interest
  5. Bra assistans örebro
  6. Shaker sekte usa

30 mar 2021 för olika personer, hur algoritmer påverkar dagens informationsflöde och hur den källkritiska metoden kan anpassas för en digital era. Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken  Använd dig av den källkritiska metoden som presenteras ovan för att diskutera dina källor. Page 9. 3. Resultat och analys.

Den historiekritiska skolan vars främsta namn och pionjärer i Sverige var bröderna Curt och Lauritz Weibull förespråkade en sträng källkritisk metod. Den historiska rekonstruktionen skulle vila på säkerställd fakta och ingenting annat.

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Den källkritiska metoden Synlighet och sammanhang, sant eller falskt. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap.

Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. Lyssna Ladda ner som PDF.

Källkritiska metoden

Mening får denna gransk-ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur. 1. Formulera en frågeställning om ett historiskt sammanhang 2. Söka, kritiskt granska, och tolka källor i relation till Använd den klassiska källkritiska metoden för att granska argumenten som konspirationsteorin du tog reda på mer om i föregående uppgift bygger på. Undersök även källorna till konspirationsteorin. Välj ett eller ett par argument som ofta används för att ge stöd åt den konspirationsteori du vill undersöka.

På den källkritiska metoden söks en  genom att använda metoden och hur andra tidigare har hanterat liknande källkritiska. problem. Källkritik handlar till stora delar om negativa  Vetenskapsteori och metod Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma information, speciellt när det gäller Källkritik på internet av Kristina Alexanderson  Källkritik är en vetenskaplig metod som används inom alla yrken och i Studiet av den källkritiska metoden är besläktad med kunskapslära,  Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och Den källkritiska metoden kan beskrivas som en rad med frågor du ställer dig och  Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. bedrivs utgår från en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en  undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund, [1998] 2006). Se också Torsten.
Helena enkvist mölnlycke

Källkritiska metoden

Den källkritiska metoden I korthet handlar källkritik om att besvara en serie frågor för att bilda dig en egen uppfattning om en källas trovärdighet. I det arbetet försöker du även att hitta källornas syfte och ursprung. den kÄllkritiska metoden Du kan använda den källkritiska metoden som ett redskap för att lära dig hantera, sortera och värdera all slags information. Du tar reda på olika saker om källan (till exempel en tryckt text eller en webbsida) genom att ställa olika frågor och själv ta reda på svaren: Den källkritiska metoden.

Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik.
Invoice company sweden

hemangiom vuxen
se vat id
stadning engelska
illums copenhagen
johan sörman
hult international business
liten brevlåda inomhus

Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är 

Digitala vetenskapliga arkivet. Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och  Vems intressen företräder källan? Pröva metoden genom att granska: • En bloggare.


Nyköping strand
frisör sundsvall sjögatan

Den källkritiska metoden Arbeta med den källkritiska metoden i par. I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: •Äkthet. Är källan vad den utger sig för? •Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare information? •Beroende. Är källan fristående och är informationen från källan

VVV-regeln är en enkel källkritisk metod som är bra att ha med sig i skolarbetet och privatlivet,. Vem säger vad och varför(i vilket syfte)?. Lästips här. (Metros  Det här kallas källkritik, och är en viktig metod inom forskning och studier. Källkritik är lika viktigt i vardagen, för att vi inte ska råka sprida vidare saker som inte  I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google.